Jumat, 29 Mei 2009

Omar Said Cokroaminoto

yaitu Pada bulan Mei 1912, Chokroaminoto menyertai pertubuhan Sarekat Dagang Islam yang telah diharamkan oleh pihak berkuasa, akibat sebuah rusuhan anti-Cina pada awal tahun tersebut. Pertubuhan itu mendaftarkan semula sebagai "Sarekat Islam" pada bulan September, dan Chokroaminoto dilantik sebagai ketuanya.

Sebagai salah satu pelopor pergerakan nasional, Cokroaminoto mempunyai tiga orang pengikut yang kemudian mewarnai politik Indonesia, iaitu Sukarno, ahli nasionalisme, Semaun, ahli sosialis, dan Kartosuwiryo, ahli agama.

Chokroaminoto wafat pada tahun 1934 dan dikebumikan di TMP Pekuncen, Yogyakarta. Salah satu kata-kata mutiaranya yang masyhur adalah: " Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat

semoga berguna

Tidak ada komentar: